Aanmelden bij 't Speelhuis

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden voor speltherapie, maar dit kan ook via een verwijzing van de huisarts, de school, de psycholoog of kinderarts.


Hoe verloopt het traject?

Om te kunnen bepalen of speltherapie een geschikte vorm van therapie is voor het kind, zal de speltherapeut na een eerste kennismakingsgesprek met de ouders en het kind twee of drie spelobservaties uitvoeren om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen krijgen van het kind en de problematiek.

Na drie observaties wordt een verslag geschreven waarin Marlies een behandelvoorstel schrijft. In dit behandelplan staan doelen voor de jongere, de ouders/opvoeders en soms de school. De betrokkenheid van het onderwijs is in veel gevallen gewenst. Marlies sluit aan bij gesprekken op school wanneer ouders en school dat op prijs stellen. Wanneer de problematiek te fors is, of wanneer er nog vragen zijn over de aard en ernst van de problematiek wordt geadviseerd nadere diagnostiek uit te laten voeren en/of verwezen naar een meer passende behandelsetting.

Na ongeveer vijf speltherapie bijeenkomsten zal er een evaluatiegesprek met de ouders (en het kind) plaatsvinden waarin er besproken wordt hoe het met het kind gaat. Het is van tevoren moeilijk aan te geven hoe lang een speltherapie zal gaan duren. Het gemiddelde aantal bijeenkomsten ligt rond de 15 keer.

Het feit dat veel kinderen en jongeren lange tijd nadat de therapie is afgesloten nog eens langs willen gaan bij Marlies omdat ze ergens mee zitten of iets willen delen, zegt iets over de betrokkenheid van Marlies ten opzichte van de jongere en het gehele systeem rondom het kind.Kosten

Speltherapie per sessie: € 65,- vrijgesteld van BTW
Tarieven geldig tot 31-05-2022

Het is aan te raden om voor de start van de therapie te informeren bij de ziektekostenverzekering of speltherapie (deels) wordt vergoed. Afhankelijk van de pakketkeuze wordt meestal een deel van de therapiekosten door hier aangegeven verzekeringen betaald vanuit de aanvullende verzekering.Contact

 

't Speelhuis
Praktijk voor Speltherapie en Gezinsbegeleiding
Marlies Cohen

Beemersteeg 2
7261 RR Ruurlo

Werktijden: maandag t/m donderdag
bereikbaarheid 9.00 – 17.00 uur
06-20312058

info@speltherapieruurlo.nl

KvK-nummer: 09200859

BTW-ID NL001186179B88

Heb je een zorg of een ondersteuningsvraag over de emotionele of sociale ontwikkeling van je kind, neem dan contact op met ’t Speelhuis om te bespreken wat Marlies voor jullie zou kunnen betekenen.

Neem contact op